Metallåtervinning bidrar till hållbarhet.

Metaller och metallegeringar används för att tillverka många av de produkter som används i samhället idag. På Hallquist Återvinning tar vi emot och återvinner metaller från företag och hushåll.

En metall definieras av att den är ett grundämne med metalliska egenskaper. Hög el- och värmeledningsförmåga och god formbarhet är utmärkande egenskaper för metaller.

Framställning av metaller från mineral är en mycket energikrävande process. Därför föredras tillverkning genom omsmältning av återvunnet, rensat och välsorterat metallskrot. Genom att tillverka aluminium från återvunnet material kan 95 procent av energin sparas jämfört med nyframställning. Aluminium kan dessutom återvinnas i all oändlighet. Många metaller används också i legeringar till exempel tillsätts nickel vid framställning av rostfritt stål och koppar blandas med zink vid tillverkning av mässing.

När metallskrotet når våra anläggningar analyseras det och sorteras upp i olika kvalitéer. Exempel på metaller och metallegeringar som kommer till oss är koppar, aluminium, rostfritt stål och mässing.