Miljö

Miljö

På AB O Hallquist Återvinning förädlas skrot till ny råvara som används i stål- och metallindustrin. Vid skrotning klipps, skärs och sorteras skrotet i olika kvalitéer vilka sedan lastas på bil, järnväg eller båt för transport till stålverk eller metallsmältverk i eller utanför Sverige. Det förädlade skrotet är basråvara vid framställning av ämnen till nytt material som sedan bearbetas och används till nya produkter. AB O Hallquist återvinning är beläget i Kil, med filial i Nykroppa och lagerplats i Otterbäckens hamnområde. Ansvarsfull, effektiv och hållbar återvinning är en viktig del i det moderna kretsloppssamhället. Noggrannhet och långsiktighet är viktiga ledord för oss och genomsyrar arbetet i vår verksamhet. Vi är medlemmar i branchorganisationen Svenska Järn och är miljödiplomerade. Självklart innehar vi erforderliga tillstånd och licenser gällande miljöhantering, ekonomi och transporter.