Vi utför rivningar och demontering.

På Hallquist Återvinning har vi god kunskap och erfarenhet av att medverka vid rivningar.

Vi har kompetens och utrustning för att demontera och hantera skrot och metaller från uttjänta tåg, industrilokaler, tyngre maskiner, broar etc. Ofta på plats hos kund eller vid någon av våra anläggningar. Under Projekt finns mer information om våra tidigare uppdrag.