Skrot blir till råvara.

Stål är världens mest återvunna material. Återvinning av skrot har använts inom stålindustrin sedan 1800-talet. Eftersom järnatomerna är eviga så kan stål återvinnas ett oändligt antal gånger.

Genom att smälta om skrotade stålprodukter kan nytt stål framställas. Sorterat skrot är därför en mycket viktig råvara för stålindustrin. Genom att återvinna förbrukade stål- och järnprodukter istället för att tillverka nytt stål från malm minskar förbrukningen av miljöresurser.

Den största delen av vårt skrot kommer till oss från verkstäder, industrier och från rivningar. Mycket hämtas av våra chaufförer eller levereras direkt av kunder till någon av våra anläggningar.

På våra anläggningar förädlas skrotet till råvara genom att vi sorterar och bearbetar skrotet in i olika klasser beroende på vilka fysiska och kemiska egenskaper det har. Därefter kan den färdiga råvaran lastas och transporteras till stålverken för framställning av nytt stål. Vi blir en del i kretsloppet.