Aktuellt

Järnskrotpriset
Förändringar i

Sep 2017
JBF Sverige 0
Celsa -150

Okt 2017
JBF Sverige -250
Celsa -125
                   

Nu ligger filmen om vår verksamhet och det moderna kretsloppet
ute, ni hittar den under Bilder- Film