Aktuellt

Järnskrotpriset
Förändringar i

Nov 2017
JBF Sverige -20
Celsa 0


                   

Nu ligger filmen om vår verksamhet och det moderna kretsloppet
ute, ni hittar den under Bilder- Film